28 | 04 | 2017
Volg ons op Facebook

Facebook ICON

Main Menu
Zoeken
Wie zijn er

We hebben 6 gasten en geen leden online

Wat doen wij ?

 

De vereniging Dorpsbelangen Terwolde is opgericht met als taak de belangen te behartigen van de inwoners van Terwolde.
De oprichting heeft in april 1980 plaats gevonden. De gemeente Voorst heeft hierin mede een actieve rol gespeeld.

Onze vereniging wil zich inzetten voor de leefbaarheid van Terwolde en omgeving in de breedste zin van het woord.
Wij proberen dat te bereiken door als schakel op te treden tussen de gemeente Voorst en de inwoners. Ook proberen
we via overleg een aantal zaken goed te regelen in ons dorp. Voorbeelden hiervan zijn het onderhouden van een aantal
banken in het dorp en omgeving, het beheren van een aantal speeltuinen in overleg met de belanghebbenden, het
ophangen van kerstverlichting, goede straatverlichting etc. Verdere aandachtspunten zijn de verkeersveiligheid, het
functioneren van het dorpshuis, het op peil houden van de gezondheidszorg, en het opstellen van een dorpsvisie.
Verder brengen wij met enige regelmaat een nieuwsbrief uit over Terwolde en omgeving. Wij vinden het van belang dat
we zoveel mogelijk inwoners van Terwolde e.o. kunnen vertegenwoordigen, zodat we samen kunnen werken aan de
kwaliteit van onze leefomgeving. Door lid te worden van onze vereniging geeft u te kennen dit ook te willen.


Wij nodigen u uit contact op te nemen met één van de bestuursleden, indien u verdere informatie wilt of lid wilt worden..