Welkom op de website van Dorpsbelangen Terwolde

 

Terwolde is een klein dorp, gelegen aan de boorden van de IJssel. Gebouwd op de rand van een oude oeverwal, dichtbij een inmiddels verzande zij arm van de IJssel. 

De 14e eeuwse kerk met zijn plompe toren met zadeldak staat in het centrum van het dorp.Voor de reformatie gewijd aan de heiligen Cosmas en Damianus. In de kerk zijn bij opgravingen nog sporen gevonden van een oudere kerk of kapel. Van oudsher is Terwolde een landbouw gemeenschap, kastelen of grote landhuizen zijn er niet, tenzij men de in 1876 gebouwde Matanze hiertoe wil rekenen. 

De naoorlogse ontwikkelingen zijn niet aan het dorp voorbijgegaan. Deze hebben echter geen grote invloed uitgeoefend. De oorspronkelijk geringe industrie zoals een boterfabriek, twee steenovens en een meubelfabriekje zijn door hedendaagse bedrijven vervangen, waaronder een camping aan de IJssel. Het is duidelijk te zien dat het landschap is beïnvloed door de mens, alleen al door het in cultuur brengen van dit gebied. Dit gebeurde niet in een dag, maar door opeenvolgende, relatief kleine handelingen van verschillende aard in een tijdsbestek van eeuwen. 

Zo ontstond een evenwichtig geheel, daar de handelingen van de mensen werden geplaatst in de van nature aanwezige structuren. Veel van deze structuren zijn bewaard gebleven. Vooral in de soms zeer smalle en dan weer brede uiterwaarden met hun hanken en meidoornhagen. Ook de essen met hun omringende kapitale boerderijen, waarvan de oudste schriftelijke gegevens dateren uit 960, zijn nog aanwezig. Daarnaast zijn nog structuren aanwezig van kleinschalige landbouw. Een zeer afwisselend landschap omzoomd door oude ontginningen en adellijke huizen.

ijssellandschap

© 2017 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.